مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

سیستم عامل زیمنس ماینداسفیر Siemens Mindsphere

درباره زیمنس زیمنس بزرگترین شرکت تولیدی صنعتی در اروپا است که با تمرکز بر برق، اتوماسیون و دیجیتالی کردن است. این شرکت تکنولوژی را برای صنایع مانند تولید برق، حمل و نقل ریلی، مراقبت های بهداشتی و درمان آب تولید می کند؛ همچنین خدمات و نرم افزارهای مرتبط را ارائه می دهد. در سال ۱۸۴۷ […]

راهکارهای مانیتورینگ محیط زیستی بر پایه اینترنت اشیا

درباره راه حل های نظارت بر محیط زیست (EMS) راهکارهای کنترل محیط زیست (EMS) در ویکتوریا استرالیا مستقر است. ۲۵ سال پیش، این شرکت متخصص در راه حل هایی است که به خرده فروشان بنزین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به عملکرد بنزین های خود را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنند. راه […]

سیستم عامل زیمنس ماینداسفیر Siemens Mindsphere

درباره زیمنس زیمنس بزرگترین شرکت تولیدی صنعتی در اروپا است که با تمرکز بر برق، اتوماسیون و دیجیتالی کردن است. این شرکت تکنولوژی را برای صنایع مانند تولید برق، حمل و نقل ریلی، مراقبت های بهداشتی و درمان آب تولید می کند؛ همچنین خدمات و نرم افزارهای مرتبط را ارائه می دهد. در سال ۱۸۴۷ […]

راهکارهای مانیتورینگ محیط زیستی بر پایه اینترنت اشیا

درباره راه حل های نظارت بر محیط زیست (EMS) راهکارهای کنترل محیط زیست (EMS) در ویکتوریا استرالیا مستقر است. ۲۵ سال پیش، این شرکت متخصص در راه حل هایی است که به خرده فروشان بنزین کمک می کند تا اطلاعات مربوط به عملکرد بنزین های خود را جمع آوری و تجزیه و تحلیل کنند. راه […]