مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

اشنایی با پرتکل اینترنت اشیا MQTT

MQTT [1] (پیام تله متری حمل و نقل پیام) یک استاندارد ISO (ISO / IEC PRF 20922) [2] پروتکل پیام رسانی مبتنی بر اشتراک است. این در بالای پروتکل TCP / IP کار می کند. این است که برای ارتباط با مکان های از راه دور طراحی شده است که در آن “رد پای کوچک […]

اشنایی با اینترنت اشیا صنعتی IIoT

اینترنت چیزهای صنعتی (IIoT) چه چیزی و چه چیزی بر تولید تاثیر می گذارد؟ IIoT بخشی از یک مفهوم بزرگتر به نام اینترنت اشیاء (IoT) است. IoT شبکه ای از رایانه های هوشمند، دستگاه ها و اشیاء است که مقدار زیادی داده را جمع آوری و به اشتراک می گذارد. داده های جمع آوری شده […]

اشنایی با پرتکل اینترنت اشیا MQTT

MQTT [1] (پیام تله متری حمل و نقل پیام) یک استاندارد ISO (ISO / IEC PRF 20922) [2] پروتکل پیام رسانی مبتنی بر اشتراک است. این در بالای پروتکل TCP / IP کار می کند. این است که برای ارتباط با مکان های از راه دور طراحی شده است که در آن “رد پای کوچک […]

اشنایی با اینترنت اشیا صنعتی IIoT

اینترنت چیزهای صنعتی (IIoT) چه چیزی و چه چیزی بر تولید تاثیر می گذارد؟ IIoT بخشی از یک مفهوم بزرگتر به نام اینترنت اشیاء (IoT) است. IoT شبکه ای از رایانه های هوشمند، دستگاه ها و اشیاء است که مقدار زیادی داده را جمع آوری و به اشتراک می گذارد. داده های جمع آوری شده […]