مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

نمونه پروژه میکروکنترلر تاچ لمسی هلتک هالتهولتک به زبان سی

HOLTEK HOLTEK BS86C16A Touch MCU Template Project in C language نمونه پروژه میکروکنترلر تاچ لمسی هالتک هلتک هولتک به زبان سی پرژه در گیتهاب: https://github.com/smart-device/HOLTEK HOLTEK_BS86C16A_LIBV413.zip password: www.smart-device.ir

پرژه ایفن هوشمند – دریافت تصویر دوربین دیجیتال و انتقال بر بستر GPRS

جهت هدف‌مندتر شدن پرژه، سناریویی تحت عنوان ایفن هوشمند تعریف شده تا فرایند انجام ان طبق الگریتم خاصی نظام‌مند گردد. بدین منظور از این به بعد برد الکترنیکی که در نقش پنل جلوی درب طراحی شده و شامل ماژول دوربین و سیم‌کارت و همچنین سوییچ زنگ و دو LED بمنظور نشانگر رله میباشد، ایفن گفته […]

نمونه پروژه میکروکنترلر تاچ لمسی هلتک هالتهولتک به زبان سی

HOLTEK HOLTEK BS86C16A Touch MCU Template Project in C language نمونه پروژه میکروکنترلر تاچ لمسی هالتک هلتک هولتک به زبان سی پرژه در گیتهاب: https://github.com/smart-device/HOLTEK HOLTEK_BS86C16A_LIBV413.zip password: www.smart-device.ir

پرژه ایفن هوشمند – دریافت تصویر دوربین دیجیتال و انتقال بر بستر GPRS

جهت هدف‌مندتر شدن پرژه، سناریویی تحت عنوان ایفن هوشمند تعریف شده تا فرایند انجام ان طبق الگریتم خاصی نظام‌مند گردد. بدین منظور از این به بعد برد الکترنیکی که در نقش پنل جلوی درب طراحی شده و شامل ماژول دوربین و سیم‌کارت و همچنین سوییچ زنگ و دو LED بمنظور نشانگر رله میباشد، ایفن گفته […]