طراحان الکترونیک مجری پروژه های تخصصی الکترونیک اینترنت اشیا کنترل هوشمند مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی
فلزیاب

دانلود کتاب درون فلزیاب Inside The Metal Detector نوشته George Overton

/
کتاب درون فلزیاب اطلاعات کمیابی درباره تکنولوژی فلزیاب‌ها ارایه می‌کند.…
طراحان الکترونیک مجری پروژه های تخصصی الکترونیک اینترنت اشیا کنترل هوشمند مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

اشانایی با چیزنت - اینترنت اشیا چیست؟

/
اینترنت اشیا دنیای فیزیکی را به اینترنت متصل میکند تا شما بتوانید از اطل…
طراحان الکترونیک مجری پروژه های تخصصی الکترونیک اینترنت اشیا کنترل هوشمند مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

پروژه‌های اینترنت اشیا

/
در سال‌های اخیر اینترنت اشیا(IoT) به تمامی رشته‌های مهندسی راه …
طراحان الکترونیک مجری پروژه های تخصصی الکترونیک اینترنت اشیا کنترل هوشمند مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

اینترنت اشیا چگونه کار میکند؟

/
اینترنت چیزها توسط کوین اشتون، یکی از پیشگامان فناوری بریتانیا …
طراحان الکترونیک مجری پروژه های تخصصی الکترونیک اینترنت اشیا کنترل هوشمند مانیتورینگ اتوماسیون صنعتی

چرا اینترنت اشیا مهم است؟

/
اینترنت چیز مهم است زیرا اطلاعات قبلا غیر قابل استفاده را در دسترس ق…